PRAKTISK INFORMATION

KONSULTATION

Konsultation foregår kun efter aftale.
 
Konsultation hos læge:
Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 08.45 - 15.00. (Fredage til kl. 12.00) Torsdage er der aftenkonsultation i tidsrummet 16.00 - 16.30.

Konsultation hos sygeplejerske:
Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 07.40 - 15.40. (Fredage til kl 12.00) Torsdage er der  aftenskonsultation i tidsrummet 16.00 - 16.30.
 
Konsultation hos bioanalytiker(laborant) for blodprøver samt EKG:
Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 07.40 - 14.50. (Fredage til kl. 12.00)

KVIK-TID

Hvad er en KVIK - tid ?

en konsultationstid den dag du vil til læge. En kvik-tid er kort og kun til ét problem per konsultation. Kvik-tider kan bestilles på man-torsdage via telefonen og gerne via sekretæren, og skal bestilles den dag, hvor du ønsker konsultation.

Alle henvendelser om tid til undersøgelse af akutte eller ikke akutte helbredsproblemer vil så vidt muligt blive tilbudt en tid samme dag.

Der vil dagligt være min. 2 læger til konsultation af patienter med kvik-tider. Du kan ikke på forhånd vælge hvilken læge, du kommer ind til.

Kun særlige tilfælde vil det ikke være muligt at få tid samme dag.

Undtagelserne som fortsat kræver forudbestilling af tid er:

  • Graviditetsundersøgelser og 8 uger efter fødsel
  • Børneundersøgelser (fra 5 uger til og med 5 år)
  • Opfølgende samtaler (fx depression/stress/psykiske forløb)
  • Attester (herunder kommunale-, forsikrings- og kørekortsattester over 75 år)
  • 3 måneders, 6 måneders eller årlige kontroller for kroniske sygdomme (fx forhøjet blodtryk, diabetes, KOL/astma, )

TELEFONKONSULTATION

Telefonkonsultationen er dagligt mellem 08.00 - 08.30. Her sidder lægerne ved telefonen.

Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt anmodning om hjemmebesøg. Desuden kan der gives svar på specielle prøver og undersøgelser.

Husk at receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår via sekretariatet efter klokken 08.30 eller via hjemmesiden.

TIDSBESTILLING OG RECEPTFORNYELSE

I tidsrummet 08.30 - 15.00 , fredag til kl. 13.00 modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser.

Hvis det fremgår af vores aftalekort, at du har en tid før kl. 7.40 om morgenen, skal du blot se bort fra denne, da denne tid blot er en reminder til personalet eller lægerne.

KOMMUNIKATION VIA HJEMMESIDEN

Her kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen. Det er også her du kan læse beskeder fra lægen. DREJER DET SIG OM ET BARN, SKAL BARNET OGSÅ OPRETTES SOM BRUGER.

ÅBNINGSTIDER

Klinikken kan kontaktes alle hverdage fra kl. 8.00 til 16.00. Sekretariatet er åbent fra kl. 8.00 til 15.00 mandag til torsdag og fredag fra 8.00 til 13.00. Vi kan kontaktes på telefon 86 68 22 00.

Ved behov for akut lægehjælp udenfor sekretariatets åbningstid kan lægen kontaktes på telefon 20 40 58 78

LÆGEVAGTEN

Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på tlf. 70 11 31 31.Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten her